------

KMALU SPET

PRVI OSNOVNI
TEČAJ

Datum

.

.

.

.

Ura

.

ob 8:00

ob 8:00

ob 10:00

------

KMALU SPET

PRVI OSNOVNI TEČAJ
IN CISTERNA

Datum

.

.

.

.

Ura

ob 14:00

ob 8:00

ob 8:00

ob 10:00

------

KMALU SPET

OBNOVITVENI TEČAJ
OSNOVNI IN CISTERNA

Datum

.

.

.

.

Ura

.

.

ob 8:00

ob 10:00