5, 6, 7.

JUNIJ 2020

PRVI OSNOVNI
TEČAJ

Datum

.

5. junij 2020

6. junij 2020

7. junij 2020

Ura

.

ob 8:00

ob 8:00

ob 10:00

4, 5, 6, 7.

JUNIJ 2020

PRVI OSNOVNI TEČAJ
IN CISTERNA

Datum

4. junij 2020

5. junij 2020

6. junij 2020

7. junij 2020

Ura

ob 14:00

ob 8:00

ob 8:00

ob 10:00

6, 7.

JUNIJ 2020

OBNOVITVENI TEČAJ
OSNOVNI IN CISTERNA

Datum

.

.

6. junij 2020

7. junij 2020

Ura

.

.

ob 8:00

ob 10:00